Vítame Vás na našej stránke spoločnosti Bari Group s.r.o.

Bari group s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti zdravotníctva. Bola založená v roku 2010. Roky praxe našich zamestnancov sa odzrkadlujú v kvalite poskytovaných služieb, čím prispievajú k spokojnosti našich pacientov.

Spoločnosť prevádzkuje:

Špecializovaná ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na prevenciu a terapiu v danom odbore. Súčasťou ambulancií sú spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. 

Zdravotnícke zariadenie Bari Group, 29. augusta 9, 924 01 Galanta

 

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia.

Zdravotnícke zariadenie Bari Group, 29. augusta 9, 924 01 Galanta:

- Sonografia prsníkov v gynekológii 

Priečna 5, 924 01 Galanta:

- Mamografia

 

Zariadenie pre poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Priečna 5, 924 01 Galanta:

- Špecializovaný odbor gynekológia a pôrodníctvo